แมวตัวนี้กำลังขึ้นหรือลงบันได?

ระยะนี้ ชาว Net กำลังนิยม share ภาพที่หลอกตาและยากต่อการตัดสินว่าความจริงแล้วภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรกันแน่  และภาพที่ผมนำมาฝาก  Post เป็นครั้งแรกที่  9Gag.com และเริ่ม share กันจน Daily Mail เว็บข่าวชื่อดังนำไปเผยแพร่   ภาพแมวภาพนี้กำลังเป็นที่ถกเถึยงกันว่าแมวตัวนี้กำลังขึ้นหรือลงบันได?