อดีตและปัจจุบันของบริการยอดนิยมบน Internet – Now and Then of Famous Internet Firsts

Internet ที่กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเราเพิ่งใช้กันอย่างจริงจังไม่เกิน 50 ปี และบริการยอดนิยมที่เราใช้ผ่าน Internet ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, email, YouTube, e-commerce , การ upload ภาพและการท่อง Web   ก็ล้วนมีมาไม่นานแต่มีการเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อ มาชมข้อมูล อดีตและปัจจุบันของบริการยอดนิยมบน Internet หรือ Now and Then of Famous Internet Firsts   กันครับ