Kirobo Mini หุ่นยนต์จิ๋วจาก Toyota เตรียมวางตลาดแล้ว

  Toyota ผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลกเตรียมวางตลาด Kirobo Mini หุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว ปลายปีนี้ในศูนย์ Toyota ที่กรุง Tokyo  และ Aichi Prefecture, ประเทศญี่ปุ่น