Krakatoa Eruption – เสียงที่ดังที่สุดในโลก

Krakatoa  Eruption หรือการระเบิดของภูเขาไฟกรากะตัวในปี ค.ศ. 1883 ทำให้เกิดเสียงที่ดังที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมา ได้ยินไปไกลถึง 3 พันไมล์และทำอันตรายต่อประสาทหูของคนที่อยู่ในระยะ 40 ไมล์