Lexmark Printer ขายกิจการแล้ว $3.6 พันล้านเหรียญ

  ผู้ผลิต Lexmark Printer จากสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า บรรลุข้อตกลงในการขายกิจการให้กลุ่มทุนจีนด้วยเงิน $3.6 พันล้านเหรียญหรือประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท