Li Ka-shing นักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในเอเซียได้เสนอซื้อกิจการ O2 ธุรกิจโทรคมนาคมอันดับสองของสหราชอาณาจักรจาก Telefonica ผู้ถือหุ้นใหญ่จากประเทศสเปน ในราคา $15.4 พันล้านเหรียญหรือประมาณ สี่แสนแปดหมื่นล้านบาท