Facebook ยุติบริการ App Lifestage

Facebook ยุติบริการ App Lifestage ซึ่งพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ใช้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี แล้ว หลังเปิดตัวไม่ถึงปี เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมทั้งบน iOS และ Android