Mentat  บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ ช่วยสมัครงานแทน

  เปิดตัว Mentat บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกา  ช่วยสมัครงานแทน รับประกันคืนเงินถ้าไม่ได้สัมภาษณ์งานอย่างน้อย 1 ครั้ง