Multi Elevators – ลิฟท์รูปแบบใหม่ เคลื่อนที่ทั้งแนวตั้งและแนวขวาง

ลิฟท์หรือ Elevator เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาคารสูงที่ช่วยในการับส่งคนขึ้นลงได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของลิฟท์ก็คือสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งไม่สามารถเคลื่อนตัวในแนวขวางทำให้การรับส่งคนในตึกที่มีความกว้างหรือยาวเป็นพิเศษ เช่นในห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมีเนียมขนาดใหญ่ ล่าสุด ThyssenKrupp  ผู้พัฒนาและผลิตลิฟท์จากเยอรมนีเปิดตัว Multi Elevators – ลิฟท์รูปแบบใหม่ เคลื่อนที่ทั้งแนวตั้งและแนวขวาง