แจ้งหยุด Stream ภาพยนตร์ในเครือ Disney บน Netflix ตั้งแต่ต้นปี 2019

Disney ค่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ของ Hollywood แจ้งหยุด Stream ภาพยนตร์ในเครือ Disney บน Netflix ตั้งแต่ต้นปี 2019 เตรียม Stream ผ่านบริการของตนเองที่จะเปิดต้นปี 2019

Netflix เลื่อนแผนเปิดบริการในจีน

หลังการขยายบริการครั้งใหญ่ครอบคลุม 190 ประเทศทั่วโลกเมื่อต้นปี 2016 และเตรียมบุกตลาด Video Streaming ในจีน ล่าสุด Netflix เลื่อนแผนเปิดบริการในจีน ไปอย่างไม่มีกำหนด