Nuada Smart Glove ถุงมืออัจฉริยะ เพิ่มพลังให้มือที่ไร้เรี่ยวแรง

เปิดตัว Nuada Smart Glove ถุงมืออัจฉริยะ เพิ่มพลังให้มือที่ไร้เรี่ยวแรง  แก้ปัญหาในผู้ป่วยและคนชรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มือรับน้ำหนักได้มากขึ้น