สถิติที่น่าสนใจของคนสูงอายุกับการใช้ Internet

Ofcom หน่วยงานตรวจสอบการสื่อสารและโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร เปิดเผยผลสำรวจและ สถิติที่น่าสนใจของคนสูงอายุกับการใช้ Internet ประจำปี 2016