เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียวจะใช้โลหะจากโทรศัพท์เก่า

Japan Olympic Committee เปิดเผยว่า เหรียญรางวัลโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียวจะใช้โลหะจากโทรศัพท์เก่า และจะเริ่มให้ชาวญี่ปุ่นบริจาคตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 เป็นต้นไป