Panasonic Nanoi X  – Deodorizing Coat Hanger ไม่ต้องซักแค่แขวนกลิ่นก็สะอาด

Panasonic ผู้ผลิตสินค้าอีเล็กโทรนิกส์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว Panasonic Nanoi X  – Deodorizing Coat Hanger ไม้แขวนเสื้อวิเศษ ไม่ต้องซักแค่แขวนกลิ่นก็สะอาด เหมาะสำหรับสูทหรือเสื้อซึ่งไม่จำเป็นต้องล้างบ่อยๆ