Pantelligent กระทะอัจฉริยะ ใครๆ ก็ทำอาหารได้

ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน รุกเข้าไปถึงในครัว เปิดตัว Pantelligent กระทะอัจฉริยะ แม้ไม่เคยเข้าครัว แต่ใครๆ ก็สามารถปรุงอาหารรสเลิศ ด้วยกระทะใบนี้