กรุงปารีส ประกาศแผนปลอดรถใช้น้ำมันทุกประเภทในปี 2030

Anne Hidalgo ผู้ว่า กรุงปารีส ประกาศแผนปลอดรถใช้น้ำมันทุกประเภทในปี 2030 จะไม่มีรถใช้น้ำมันดีเซล, น้ำมันแก๊สโซลีน วิ่งบนถนนทุกสายในเมืองหลวงประเทศฝรั่งเศส