พบช่องโหว่ใน QuickTime for Windows แนะให้ถอดออกจากเครื่อง

  Trend Micro ตรวจ พบช่องโหว่ใน QuickTime for Windows ซึ่ง Apple หยุดพัฒนาต่อแล้ว หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ แนะนำผู้ใช้ Windows PC ที่มีโปรแกรมนี้ติดตั้งในเครื่อง ให้ถอดโปรแกรมออกจากเครื่องทันที