Samsung Galaxy S7 และ S7 Edge เปิดตัวแล้ว

Samsung เปิดตัว Samsung Galaxy S7 และ S7 Edge อย่างเป็นทางการ เพิ่มความจุแบตเตอรี่ เพิ่มความสามารถกล้อง พร้อมการกลับมาของ microSD และฟีเจอร์กันน้ำ ตามเสียงเรียกร้องของสาวก Samsung Galaxy