Samsung Galaxy A9 Pro เปิดตัวแล้วที่จีน

  เป็นข่าวลือมาพักใหญ่ ในที่สุด Samsung เปิดตัว Samsung Galaxy A9 Pro แล้วที่ประเทศจีน รูปร่างหน้าตาไม่ต่างจาก Galaxy A9 แต่เพิ่ม Ram และความละเอียดของกล้อง