ไตรมาส 4 ปี 2017 Samsung กำไรหนึ่งหมื่นสี่พันล้านเหรียญ

ผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2017 Samsung กำไรหนึ่งหมื่นสี่พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นประมาณ 63% สร้างสถิติผลกำไรสูงสุดติดต่อกัน 3 ไตรมาสซ้อน