SAW หุ่นยนต์เลื้อยได้สำหรับตรวจทุกซอกทุกมุมของลำไส้เล็ก

นักวิทยาศาตร์จากประเทศอิสราเอล พัฒนา SAW หุ่นยนต์เลื้อยได้สำหรับตรวจทุกซอกทุกมุมของลำไส้เล็ก  แทนการส่องกล้องเคลื่อนตัวลักษณะเดียวกับคลื่น สั่งให้เดินหน้าถอยหลังได้