เปิดตัว Self Navigating Cargo Ship เรือขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องใช้คนบังคับ ที่ญี่ปุ่น

บริษัทขนส่งทางเรือที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกัน เปิดตัว Self Navigating Cargo Ship เรือขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องใช้คนบังคับ  กำหนดใช้งานได้จริงในปี ค.ศ. 2025 จำนวน 250 ลำ