Toshiba ขายธุรกิจ PC ให้ Sharp

Toshiba ขายธุรกิจ PC ให้ Sharp ด้วยเงิน $36 ล้านเหรียญ โดย Sharp จะเข้าถือหุ้น 80.1% ของ Toshiba Client Solutions (TCS) ซี่งเป็นบริษัทลูกของ Toshiba ที่ดำเนินธุรกิจ PC

Sharp SJ GF 50Y ตู้เย็นสำหรับพื้นที่แผ่นดินไหว

  Sharp เปิดตัวตู้เย็น  Sharp SJ GF 50Y  สำหรับพื้นที่ซึ่งมีแผ่นดินไหว บานประตูล็อคอัตโนมัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมระบบสำรองไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Foxconn เสนอซื้อกิจการ Sharp ด้วยเงิน $5.3 พันล้านเหรียญ

  Sharp บริษัทอีเล็คโทรนิคส์ชื่อดังของญี่ปุ่นกำลังประสพปัญหาการเงินอย่างหนักจนมีแผนขายกิจการ ล่าสุด Foxconn เสนอซื้อกิจการ Sharp ด้วยเงิน $5.3 พันล้านเหรียญ