21st Century Fox ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Sky ของอังกฤษ

21st Century Fox ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Sky ธุรกิจ Telecom ขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ Pay-TV รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ด้วยเงิน $2.32 หมื่นล้านเหรียญ