ไตรมาสแรก ปี 2018 ยอดขายลำโพงอัจฉริยะทั่วโลก 9.2 ล้านเครื่อง

ไตรมาสแรก ปี 2018 ยอดขายลำโพงอัจฉริยะทั่วโลก 9.2 ล้านเครื่อง อันดับหนึ่งคือ Amazon, อันดับสอง Google, อันดับสาม Alibaba, อันดับสี่ Apple, อันดับห้า Xiaomi