ไตรมาส2 ปี 2017 ยอดจำหน่าย Smartphone 360 ล้านเครื่อง

Strategy Analytics บริษัทวิจัยและสำรวจสถิติ รายงานผลสำรวจตลาด Smartphone ประจำ ไตรมาส2 ปี 2017 ยอดจำหน่าย Smartphone 360 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 5.5%

Smartphone Owner Behaviors พฤติกรรมผู้ใช้มือถือ

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้ Smartphone (Smartphone Owner Behaviors) ของผู้ใช้ชาวอเมริกันเพื่อหาสาเหตุว่า Smartphone ส่วนใหญ่เสียหายเพราะเหตุใด และผู้ใช้มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร