MRV100 Hybrids – Solar Food Cart  รถเข็นขายอาหารพลังแสงอาทิตย์

MOVE Systems ผู้ผลิตรถเข็นขายอาหารในสหรัฐอเมริกา พัฒนารถเข็นขายอาหาร MRV100 Hybrids – Solar Food Cart  ซึ่งเป็นรถเข็นที่ทำงานด้วยพลังแสงอาทิตย์โดยจะเริ่มเปิดตัวที่นครนิวยอร์ค 500 คัน