ไตรมาส2 ปี 2017 Google รายได้ $2.58 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการ ไตรมาส2 ปี 2017 Google รายได้ $2.58 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ์  $3.5 พันล้านเหรียญลดลงจาก $4.9 พันล้านเหรียญเมื่อปี 2016 เนื่องจากการสำรอง $2.7 พันล้านเหรียญเพื่อจ่ายค่าปรับให้ EU

Sundar Pichai คือ CEO รายได้สูงที่สุดในสหรัฐฯ

CEO ที่รับเงินเดือนและผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ มีมากมาย แต่ที่มีรายได้และค่าตอบแทนที่น่าตื่นตาตื่นใจมีเพียงไม่กี่คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น CEO ของธุรกิจขนาดยักษ์  เว็บไซต์ Engadget เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน Sundar Pichai คือ CEO รายได้สูงที่สุดในสหรัฐฯ