พัฒนา Surfaceskins ฆ่าเชื้อโรคบนบานประตูทุกครั้งเมื่อผลักประตู

นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาแผ่นผ้าติดบนประตูโรงพยาบาล –  Surfaceskins ฆ่าเชื้อโรคบนบานประตูทุกครั้งเมื่อผลักประตู  ลดการแพร่ของเชื้อโรคผ่านการสัมผัสบานประตูโรงพยาบาลได้ 90%