TAG Heuer ปรับราคา Carrera Wearable 01

  พวกเราที่กำลังรอซื้อ Carrera Wearable 01 อาจต้องควักกระเป๋าเพิ่ม เนื่องจาก TAG Heuer ปรับราคา Carrera Wearable 01 – Android Smartwatch รุ่นแรก เพิ่มขึ้นจากเดิม

Carrera Wearable 01 – Android Watch เรือนแรกจาก Tag Heuer

หลังจากเผยราคา  Android Smart Watch เรือนแรกของ Tag Heuer เมื่อปลายเดือนเมษายน 2558 ล่าสุด CEO ของนาฬิกา Brand หรูระดับต้นๆ ในโลกก็เปิดเผยชื่อ Android Smart Watch เรือนแรกจาก Tag Heuer แล้วว่าชื่อ  Carrera Wearable 01