ผู้ใช้ Internet ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าสหรัฐอเมริกา แล้ว

Google เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำร่วมกับ Temasek พบว่าจำนวน ผู้ใช้ Internet ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าสหรัฐอเมริกา ธุรกิจ Online จะมีมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025