Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ที่ส่งเสริมการก่อการร้ายมากกว่า 1,200,000 ราย

Twitter รายงานว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ที่ส่งเสริมการก่อการร้ายมากกว่า 1,200,000 ราย

ไตรมาส 4 ปี 2017 Twitter กำไรครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 12 ปีก่อน

ปล่อยให้นักลงทุนรอมานานแสนนาน ในที่สุด ไตรมาส 4 ปี 2017 Twitter กำไรครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 12 ปีก่อน ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นทันที 15%

เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก สูงสุด $60 ล้านเหรียญ (ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท) ถ้าไม่รีบลบ Contents สร้างความเกลียดชัง, ข่าวปลอม, หรือผิดกฏหมาย

Twitter ทดสอบฟีเจอร์ Talking About

Twitter ทดสอบฟีเจอร์ Talking About ในกลุ่มผู้ใช้ Twitter วงแคบๆ แสดงจำนวนผู้ให้ความสนใจใน Tweet นั้นๆ เป็นการรวม Retweet และ Reply ไว้ในฟีเจอร์เดียว