Twitter เพิ่มมาตรการจัดการ ทวีตที่ตามป่วนผู้อื่น

Twitter เพิ่มมาตรการจัดการ ทวีตที่ตามป่วนผู้อื่น ไม่แสดงผลในลำดับแรกๆ จะเห็น Tweet เหล่านี้ต่อเมื่อมีการคลิกปุ่ม ‘Show more replies’ เพื่อเปิดอ่าน

Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ที่ส่งเสริมการก่อการร้ายมากกว่า 1,200,000 ราย

Twitter รายงานว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ที่ส่งเสริมการก่อการร้ายมากกว่า 1,200,000 ราย

ไตรมาส 4 ปี 2017 Twitter กำไรครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 12 ปีก่อน

ปล่อยให้นักลงทุนรอมานานแสนนาน ในที่สุด ไตรมาส 4 ปี 2017 Twitter กำไรครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 12 ปีก่อน ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นทันที 15%

เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก สูงสุด $60 ล้านเหรียญ (ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท) ถ้าไม่รีบลบ Contents สร้างความเกลียดชัง, ข่าวปลอม, หรือผิดกฏหมาย