ญี่ปุ่นพัฒนา Ushi-ble เสื้ออัจฉริยะสำหรับวัวนม

ญี่ปุ่นพัฒนา Ushi-ble เสื้ออัจฉริยะสำหรับวัวนม เพื่อแก้ปัญหาวัวนมในฟาร์มเกิดความเครียดจนให้นมน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศในฤดูร้อน