ไปไม่รอด Vertu มือถือระดับ Super Premium ใกล้ปิดกิจการ

ถูกขายเปลี่ยนมือมาหลายครั้งแต่ก็ ไปไม่รอด Vertu มือถือระดับ Super Premium ใกล้ปิดกิจการ เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องหลายปี มีหนี้สินประมาณ £138 ล้านปอนด์