การนำเครื่องบินลงจอดเป็นงานที่ยากที่สุดของนักบินและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และ Clip Video ที่นำมาให้พวกเราชมกันวันนี้เป็นการนำเครื่องบินส่วนตัวลงจอดขอกนักบินที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ ในพื้นที่อันตรายสุดๆ นั่นก็คือในช่องแคบกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยป่าสน