Walmart ทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMA หน้าที่ทำความสะอาดพื้น

Walmart ทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMA หน้าที่ทำความสะอาดพื้น ติดตั้งระบบอัจฉริยะเคลื่อนที่ได้เอง หลบหลีกสิ่งกีดขวาง เริ่มทดสอบใน 5 สาขาที่สหรัฐอเมริกา

Walmart เริ่มทดสอบ หุ่นยนต์ Shelf-scanning Robots

ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Walmart เริ่มทดสอบ หุ่นยนต์ Shelf-scanning Robots ที่สหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ตรวจชั้นวางสินค้าในห้างให้อยู่ในสภาพครบถ้วนถูกต้อง

Walmart เข้าถือหุ้น JD.Com 5%

  BBC รายงานว่า Walmart เข้าถือหุ้น JD.Com 5% แลกกับการเป็นผู้ขายสินค้าที่ JD.Com แนะนำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ Walmart เข้าสู่ตลาดค้าปลีกของจีน