Waymo ยื่นขอทดสอบรถไร้คนขับโดยไม่มีคนนั่งหลังพวงมาลัยที่ California

Waymo ยื่นขอทดสอบรถไร้คนขับโดยไม่มีคนนั่งหลังพวงมาลัยที่ California สหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มทดสอบที่ Mountain View ซี่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของ Google

Google ออกวิดีโอ 360 องศา ประสพการณ์เดินทางด้วยรถไร้คนขับ Waymo

เนื่องในโอกาส Waymo หรือ Google Self Driving Car ทดสอบรถไร้คนขับครบระยะ 5 ล้านไมล์  Google ออกวิดีโอ 360 องศา ประสพการณ์เดินทางด้วยรถไร้คนขับ Waymo  : A Fully Self-Driving Journey

Waymo และ Uber จบคดีฟ้องร้องขโมยเทคโนโลยี แล้ว

Waymo และ Uber จบคดีฟ้องร้องขโมยเทคโนโลยี Self Driving Car แล้ว Uber ยินยอมจ่าย $245 ล้านเหรียญ ให้ Waymo และจะไม่มีการใช้เทคโนโลยีของ Waymo ในการพัฒนา Software และ Hardware สำหรับรถไร้คนขับ

Waymo ทดสอบรถไร้คนขับที่ San Francisco

Google Self Driving Car หรือ Waymo ทดสอบรถไร้คนขับที่ San Francisco ซึ่งการจราจรแออัด เต็มไปด้วยจักรยานและจักรยานยนต์ และสภาพถนนบางส่วนค่อนข้างลาดชันและมีหมอก

Waymo เริ่มทดสอบรถไร้คนขับโดยไม่มีคนนั่งหน้าพวงมาลัยรถ

Google Self Driving Car หรือ ปัจจุบันคือ Waymo เริ่มทดสอบรถไร้คนขับโดยไม่มีคนนั่งหน้าพวงมาลัยรถ บนถนนสาธารณะ ที่รัฐ Arizona, สหรัฐอเมริกา