Tesla ปรับลดพนักงาน 9 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 3 พันคน

Tesla ปรับลดพนักงาน 9 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 3 พันคน เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงาน, ลดต้นทุน, และช่วยให้ Tesla มีกำไร

หลังจากเปรยถึงการปรับโครงสร้าง Tesla เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 ล่าสุด Elon Musk – CEO ของ Tesla แจ้งว่าจะมีการปรับลดพนักงาน Tesla ลง 9% หรือ 3 พันกว่าคน จากพนักงานที่มีอยู่ประมาณ 37,000 คน  การปรับลดพนักงานครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของตำแหน่ง ช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้จะช่วยลดต้นทุน และช่วยให้ Tesla มีกำไร

 

Tesla ปรับลดพนักงาน 9 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 3 พันคน

 

Elon Musk ยืนยันว่าการปรับลดพนักงานจะไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตรถยนต์ Tesla และมั่นใจว่าจำนวนรถยนต์ Tesla ที่ผลิตได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ Tesla จะแจ้งให้พนักงานที่ถูกปลดรับทราบภายในสัปดาห์นี้ โดยทุกคนจะได้รับเงินเดือน, ค่าตอบแทน, หุ้น Tesla อย่างเหมาะสม

พร้อมกับข่าวการปลดพนักงาน Tesla, Elon Musk แจ้งว่า ได้ยุติโครงการจำหน่าย Solar Panel ร่วมกับ Home Depot โดยพนักงาน Tesla ที่ประจำอยู่ตามร้าน Home Depot จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในร้านค้าปลีกของ Tesla

 

ที่มา: Cnet