Tesla Solar Panels Roof เริ่มทดลองติดตั้ง แล้ว

Elon Musk – CEO ของ Tesla เปิดแนวคิดหลังคาพลังแสงอาทิตย์สำหรับบ้านอยู่อาศัยเมื่อปีก่อน ล่าสุด Tesla Solar Panels Roof เริ่มทดลองติดตั้ง แล้ว

 

 

Elon Musk – CEO ของ Tesla เปิดตัว Tesla Solar Panels Roof เมื่อปี 2016 แนวคิดของเขาคือการพัฒนา Solar Panels ที่มีความสวยงามไม่แตกต่างจากกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ซึ่งต้องการใช้พลังงานสะอาดแต่ติดปัญหารูปทรงและขนาดของ Solar Panels ที่ไม่สามารถใช้กับบ้านอยู่อาศัยทั่วไป

 

Tesla Solar Panels Roof เริ่มทดลองติดตั้ง แล้ว

 

Elon Musk เปิดเผยกับเว็บไซต์ Techcrunch ว่า เริ่มมีการติดตั้ง Tesla Solar Panels Roof แล้ว โดยเริ่มทดลองกับบ้านของพนักงาน Tesla รวมถึงบ้านของ Jeffrey Brian  Straubel ผู้ร่วมก่อตั้ง Tesla และบนหลังคาบ้านของเขาเอง เป็นกลยุทธเดียวกับที่ Tesla ที่ใช้ในการทดสอบรถ Tesla ของตน ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบแทนพนักงานแล้ว ยังช่วยให้ Tesla สามารถทดสอบและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างใกล้ชิด

 

 

 

Tesla Solar Panels Roof  เริ่มเปิดให้ผู้สนใจในสหรัฐอเมริกาสั่งจองตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2017 ผู้สั่งจองจะได้รับการประกันการใช้งานหลังคาพลังแสงอาทิตย์ตลอดไปจนกว่าบ้านจะหมดสภาพ หรือจนกว่าผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนหลังคาใหม่เอง

 

ที่มา: Techcrunch