Toys ‘R’ Us ยื่นพิทักษ์ทรัพย์เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

ธุรกิจจำหน่ายของเล่นใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา Toys ‘R’ Us ยื่นพิทักษ์ทรัพย์เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ และปรับโครงสร้างหนี้ หลังธุรกิจถดถอยมีหนี้สิน $5 พันล้านเหรียญ

 

 

หลังเป็นข่าวมาพักใหญ่ว่า Toys ‘R’ Us ธุรกิจจำหน่ายของเล่นขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา กำลังประสพปัญหาการเงิน ล่าสุดBBC รายงานว่า เมื่อวานนี้ Toys ‘R’ Us ได้ยื่นพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายของสหรัฐฯ เพื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและปรับโครงสร้างหนี้

 

Toys 'R' Us ยื่นพิทักษ์ทรัพย์เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

 

ในอดีต Toys ‘R’ Us คือเจ้าตลาดของเล่นในสหรัฐอเมริกา แต่ประสพภาวะธุรกิจถดถอยเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวรับการแข่งขันธุรกิจรูปแบบใหม่ ไม่ว่ากับ Walmart, Target และร้านขายสินค้า Online อย่าง Amazon

การยื่นพิทักษ์ทรัพย์ครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะธุรกิจ Toys ‘R’ Us ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Toys ‘R’ Us ในยุโรป, ออสเตรเลีย และในทวีปเอเซีย ที่มีอยู่ประมาณ 1,600  แห่ง ซึ่งทั้งหมดยังทำกำไรได้ดีอยู่

BBC รายงานว่าศาลล้มละลายของสหรัฐฯ อนุมัติเงินกู้ให้ Toy ‘R’ Us $2 พันล้านเหรียญเสริมสภาพคล่องให้สาขา Toy ‘R’ Us ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจับจ่ายสินค้าครั้งใหญ่ในเทศกาล Christmas  สิ้นปีนี้

ปัญหาใหญ่ของ Toys ‘R’ Us  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการขอยื่นพิทักษ์ทรัพย์ครั้งนี้ก็คือหนี้สินจำนวน $5 พันล้านเหรียญ และรูปแบบโครงสร้างการจำหน่ายของเล่นที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายแบบ Online  การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้จะช่วยให้ Toys ‘R’ Us มีเงินที่จะลงทุนเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม

ผลสำรวจจาก GlobalData Retail ประเมินว่า ในปี ค.ศ. 2016 การจำหน่ายของเล่นในสหรัฐอเมริกาประมาณ 13.7% เป็นการขาย Online  โดย Amazon มียอดจำหน่ายของเล่นประมาณ $4 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 24% จากปี ค.ศ. 2015 มากกว่ายอดขายในสหรัฐอเมริกาของ Toys ‘R’ Us ประมาณ 30%

 

ที่มา: BBC และ Engadget