Transparent Eggshell – ไข่ไก่โปร่งใสมองเห็นไข่ขาวและไข่แดง

นักวิทยาศาสตร์จาก Tsinghua University ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สามารถพัฒนาเปลือกไข่ที่โปร่งใสมองเห็นไข่ขาวและไข่แดงอย่างชัดเจน  จุดประสงค์ก็เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ จากเปลือกไข่โปร่งใสนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาขั้นตอนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างชัดเจนจนกว่าจะถึงเวลาปฎิสนธิ ทำให้สามารถทดสอบการฉีดยารักษาเข้าสู่ไข่โดยตรงเพื่อช่วยป้องกันอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในระยะฟักตัวของไข่  เปลือกไข่โปร่งใสทำจาก organic polymer ที่มี silicon เป็นส่วนประกอบสำคัญ

ชม Clip ครับ