Uber จดสิทธิบัตร ใช้ AI ประเมินความเมาของผู้โดยสาร

Uber จดสิทธิบัตร ใช้ AI ประเมินความเมาของผู้โดยสาร เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนขับ Uber เลือกตัดสินใจว่าจะรับผู้โดยสารหรือไม่

Uber ยื่นจดสิทธิบัตรต่อ United States Patent and Trademark Office  สิทธิบัตรนี้เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence มาช่วยประเมินว่าผู้โดยสารมีอาการเมาเหล้าหรือไม่  โดยระบบ AI ของ Uber จะประเมินผู้โดยสาร ด้วยวิธีเปรียบเทียบพฤติกรรมกับพฤติกรรมของคนทั่วไป โดยดูจากสถานที่เรียกใช้รถ Uber, จังหวะและเสียงพูดผ่าน App, ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้กับ App, วิธีการใช้ App, วิธีการถือ และองศาในการถือ Smartphone, ความเร็วและวิธีเดิน  ฯลฯ

 

Uber จดสิทธิบัตร ใช้ AI ประเมินความเมาของผู้โดยสาร

 

ระบบจะแจ้งต่อผู้ขับรถ Uber ถึงสติสัมปชัญญะของคนเรียกรถ Uber เพื่อให้คนขับสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับผู้โดยสารเมา ไม่ว่าจะเป็น ของเสีย เช่น อาเจียน, เสียงดัง ฯลฯ โดยคนขับ Uber สามารถไม่รับผู้โดยสาร หรือแจ้งให้คนขับที่มีประสพการณ์ด้านนี้ รับหน้าที่แทน

มีเสียงคัดค้านต่อการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ เพราะเป็นดาบสองคม คนขับที่ไม่สุจริตอาจใช้เป็นช่องทางในการทำอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อผู้โดยสารที่มึนเมา

อย่างไรก็ตาม Uber แจ้งว่า Uber มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงบริการ Uber ให้ดีที่สุดต่อผู้โดยสารและคนขับ Uber และสิทธิบัตรที่ Uber ได้ยื่นจดทะเบียน ไม่ได้กลายเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Uber เสมอไป

 

ที่มา: BBC และ Techcrunch