Undo Send เป็นฟีเจอร์มาตรฐานใน Gmail แล้ว

Google แจ้งว่าฟีเจอร์ยอดฮิต  Undo Send ใน Gmail จะกลายเป็นฟีเจอร์มาตรฐานหลังจากเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องกำหนดเอง

 

undo send gmail

 

 

Undo Send เป็นฟีเจอร์ยอดนิยมใน Gmail ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Gmail สามารถยกเลิกการส่ง email หลังจากเผลอกดปุ่ม Send ไปแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 5 ถึง 30 วินาที

 

 

ปกติถ้าพวกเราต้องการใช้ Feature นี้ต้อง Set ค่าด้วยตนเองจากหน้า Settings>General และเลือกคำสั่ง Enable Undo Send  ล่าสุด Google แจ้งว่าจะทำการ Update ให้ฟีเจอร์นี้กลายเป็นค่ามาตรฐานซึ่งผู้ใช้ Gmail ทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเข้าไป Set เองอีกต่อไป โดยจะเริ่มภายใน 2 สัปดาห์

สำหรับพวกเราที่ Set ค่านี้ไว้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม ระบบจะจัดการเองทั้งหมดครับ

 

ที่มา: Google