Usernames และ Passwords ที่ Hackers ใช้บ่อย

 

Rapid7 บริษัทวิเคราะห์ความปลอดภัย IT เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ Usernames และ Passwords ที่ Hackers ใช้บ่อย ในการ Hack บัญชีของเหยื่อ

 

 

Rapid7 จัดทำโครงการ Project Heisenberg ติดตั้ง honeypots หรือกับดักดูวิธีการลักลอบเข้ามาของ Hackers ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2015 ถึง 9 กุมภาพันฑ์ 2016  และพบว่ามีความพยายาม Hack ถึง  221, 203 ครั้ง  จาก 5,076 IP Address, จาก 119 ประเทศ  โดยใช้ Usernames 1,806 รายชื่อ และ Password 3.969 แบบ

 

10 Usernames และ Passwords ที่ Hackers ใช้บ่อย

Usernames และ Passwords ที่ Hackers ใช้บ่อย Usernames1

ส่วนที่มาของ Hackers ส่วนใหญ่มาจากจีนและสหรัฐอเมริกา ครับ

password2

 

 

ที่มา: Rapid7