Walmart ทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMA หน้าที่ทำความสะอาดพื้น

Walmart ทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMA หน้าที่ทำความสะอาดพื้น ติดตั้งระบบอัจฉริยะเคลื่อนที่ได้เอง หลบหลีกสิ่งกีดขวาง เริ่มทดสอบใน 5 สาขาที่สหรัฐอเมริกา

 

 

หุ่นยนต์ EMMA หรือ Enabling Mobile Machine Automation พัฒนาโดย Brain Corp ภายในหุ่นยนต์ติดตั้งระบบ Algorithm, กล้องถ่ายภาพ, Sensors, ระบบนำทาง Lidar  ก่อนเริ่มงานครั้งแรก ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ EMMA เคลื่อนตัวไปรอบๆ เพื่อจัดทำแผนที่อาณาบริเวณซึ่งต้องการให้มันทำงาน หลังจากนั้น EMMA สามารถปรับตัวเรียนรู้ได้เอง สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง, ข้ามพื้นที่ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการหลายคน และกลับมาทำความสะอาดภายหลัง Walmart จะทยอยทดสอบ EMMA ประมาณ 50 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ EMMA

 

Walmart ทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMAImage Credit: Brain Corp

 

Phil Duffy ผู้บริหารของ EMMA เปิดเผยว่า Walmart ไม่ใช่ห้างแรกที่เริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ EMMA ปัจจุบัน มีห้างสรรพสินค้า 50 แห่ง, สนามบิน, โรงงาน และ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้นำหุ่นยนต์ EMMA ไปช่วยทุ่นแรง และจะร่วมกับ SoftBank Robotics เปิดตัว EMMA ที่ญี่ปุ่นในปีหน้า

Walmart คือธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การทดสอบนำหุ่นยนต์มาใช้จึงเป็นที่จับตามองของภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ ก่อนหน้านี้ไม่นาน Walmart  เริ่มทดลอง หุ่นยนต์ Shelf-scanning Robots ทำหน้าที่ตรวจสอบชั้นและเช็คป้ายราคา แทนการใช้พนักงาน โดย Walmart บอกว่า นำหุ่นยนต์มาใช้ทำงานลักษณะ ซ้ำซาก, น่าเบื่อ แต่จำเป็นต้องทำเป็นประจำ และให้พนักงานเปลี่ยนไปทำหน้าที่ซึ่งสำคัญกว่า เช่น งานขาย และงานบริการลูกค้า เป็นต้น

ชม Clip ครับ

ที่มา:  LinkedIn