Warren Buffett วางตัวผู้สืบทอดธุรกิจ Berkshire Hathaway

อภิมหาเศรษฐี Warren Buffett วางตัวผู้สืบทอดธุรกิจ Berkshire Hathaway บริษัทข้ามชาติขนาดยักษ์ ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 367,000 คน แต่ยังไม่มีแผนลงจากตำแหน่ง ณ เวลานี้

 

 

อภิมหาเศรษฐีอันดับ 3 ของโลก Warren Buffett ซึ่งปัจจุบันอายุ 87 ปี วางตัวผู้สืบทอดธุรกิจ Berkshire Hathaway บริษัทข้ามชาติซึ่งมีธุรกิจในมือมากมาย เช่น Geico, the Kraft Heinz Co ฯลฯ ประกาศตั้ง Vice President เพิ่มอีก 2 คน คือ Gregory Abel และ  Ajit Jain โดยระบุว่าทั้งคู่ มีเลือด Berkshire

 

Warren Buffett วางตัวผู้สืบทอดธุรกิจ Berkshire Hathaway

 

BBC ระบุว่า Gregory Abel และ  Ajit Jain ได้รับการโปรโมทให้มีประสพการณ์ในธุรกิจสำคัญของ Berkshire Hathaway  โดย Gregory Abel วัย 55 ปี รับตำแหน่ง Vice chairman for non-insurance business operations ส่วน Ajit Jain วัย 66 ปี รับตำแหน่ง Vice chairman for insurance operations  ทั้งคู่ได้รับการบรรจุเข้ารับตำแหน่งบอร์ดบริหารที่เพิ่มจำนวนเป็น 14 คน

Warren Buffett ให้สัมภาษณ์ว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท แต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางตัวผู้สืบทอดในอนาคต  เขาบอกว่า หน่วยงานภายใต้การดูแลของ Gregory Abel และ  Ajit Jain ค่อนข้างแตกต่างกันแต่มีความสำคัญต่อบริษัทในระดับเดียวกัน และจะไม่มีปัญหาการกระทบกระทั่งในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีความชำนาญในคนละด้าน

Warren Buffett บริหาร Berkshire Hathaway มานานกว่า 40 ปี จนกลายเป็นบริษัท Holding ขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจในมือมากมายครอบคลุมธุรกิจหลายประเภทเช่น ธุรกิจขนส่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 367,000 คน

นโยบายบริหารของ Warren Buffett เป็นแบบกระจายอำนาจ แต่การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจสำคัญๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ  Warren Buffett  และ Charlie Munger – vice chairman  วัย 93 ปี

Warren Buffett เปิดเผยว่าเขามีสุขภาพแข็งแรง ยังเข้าทำงานที่ Berkshire Hathaway ทุกวันเสาร์  และไม่มีแผนลงจากตำแหน่ง ณ เวลานี้

 

ที่มา: BBC