Waymo เริ่มทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับที่ Atlanta

เริ่มขยายการทดลองไปสู่รถประเภทอื่น Waymo เริ่มทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับที่ Atlanta สหรัฐอเมริกา ด้วยการทำหน้าที่ขนส่งสินค้าให้ Google Data Centers

 

 

Waymo เริ่มทดสอบ รถบรรทุกไร้คนขับตั้งแต่ปี 2017 ที่รัฐ California และ รัฐ Arizona และในสัปดาห์หน้า จะเริ่มทดสอบไร้คนขับที่เมือง Georgia รัฐ Atlanta ซี่งเป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ตั้งของ Google Data Centers

 

Waymo เริ่มทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับที่ Atlanta

 

การทดสอบครั้งนี้ รถบรรทุกไร้คนขับของ Waymo จะทำหน้าที่ขนส่งสินค้าให้ Data Centers ของ Google (Waymo เคยเป็นส่วนหนึ่งของ Google แต่ ปัจจุบัน Waymo มีสถานะเช่นเดียวกับ Google คือ เป็นบริษัทลูกของ บริษัท Alphabet ) เป็นการทดสอบโดยมีคนขับนั่งหลังพวงมาลัย คอยดูแลระบบ และควบคุมรถบรรทุกในกรณีที่จำเป็น

 

 

Waymo เชื่อว่าการทดสอบจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ติดตั้งบนรถไร้คนขับ Chrysler Minivan ซี่งมีประสพการณ์บนท้องถนน 5 ล้านไมล์และอีก 5 พันล้านไมล์จากการขับแบบ Simulation และจะช่วยให้ Waymo สามารถพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถ Integrate เข้ากับ การปฏิบัติงานของผู้ขนส่งและผู้ให้บริการ, เครือข่ายโรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้าตามท่าเรือ, และศูนย์กระจายสินค้าตามอาคารผู้โดยสาร

 

 

ที่มา: Waymo