เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update วันที่ 30 เมษายน นี้

Microsoft เริ่ม เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทยอย Update ให้ผู้ใช้ในวงกว้างตั้งแต่วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

นอกจากการ Update เพิ่มความปลอดภัย, แก้ไข Bug, ซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะๆ อยู่เป็นประจำ ทุกๆ ปีMicrosoft จะมีการ Update  Windows 10 ครั้งใหญ่อีก 2 ครั้ง  ล่าสุด Microsoft แจ้งว่าจะเริ่ม  เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update ซี่งเป็นการ Update ใหญ่ครั้งแรกของปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทยอย Update ให้ผู้ใช้ในวงกว้างตั้งแต่วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update วันที่ 30 เมษายน นี้

 

ฟีเจอร์สำคัญๆ ใน Windows 10 April 2018 Update

 

Timeline  ฟีเจอร์ Timeline ช่วยให้ผู้ใช้ Windows 10 สามารถเรียกใช้งานหรือดูข้อมูลใน Microsoft Edge และ Office 365 ย้อนหลังได้ 30 วัน เป็นการทำงาน Sync กันแบบ Across Multiple Devices สามารถเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลังจาก Smartphone ทั้ง iOS และ Android  ถ้าระหว่างการทำงานบน Microsoft Edge และ Office 365 มีการ Login ด้วยบัญชี Microsoft Account

 

 

 

Focus Assist  ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ Focus Assist ให้หยุดแสดง Notifications, Updates, Incoming Emails ระหว่างการทำงาน ผู้ใช้สามารถสั่ง Block ทุกอย่างโดยอัตโนมัติ หรือเลือกตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตนเอง เมื่อออกจากโหมด Focus Assist ระบบจะแสดงรายละเอียด Notifications, Emails และ Updates ที่ถูก Block ไว้ทั้งหมดใน Action Center

 

 

 

Dictation ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์ข้อความด้วยเสียง โดย กดปุ่ม Windows และ ปุ่ม H เพื่อให้ระบบพิมพ์ข้อความลงในช่องกรอกข้อความ หรือใน App เช่น Words ฯลฯ

 

 

 

ปรับปรุงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้ Microsoft Edge ดังนี้

  • เพิ่มฟีเจอร์ Mute Tab สามารถกด Audio Icon เพื่อเปิดหรือปิดเสียงในแต่ละ Tab
  • เพิ่มฟีเจอร์ PDFs และ Reading View แบบ Full Screen เต็มจอ
  • เพิ่มฟีเจอร์ Grammar Tools เพื่อการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

 

 

 

ที่มา: Techcrunch  และ  Microsoft