Xiaomi บรรลุข้อตกลงการใช้สิทธิบัตรของ Nokia

Xiaomi เดินหน้าสะสมสิทธิบัตรอุปกรณ์ Mobile ล่าสุด Xiaomi บรรลุข้อตกลงการใช้สิทธิบัตรของ Nokia และประกาศความร่วมมือกับ Nokia ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอนาคต

 

 

หลังบรรลุข้อตกลงกับ Microsoft ในการใช้สิทธิบัตรจำนวน 1.500 รายการเมื่อปี 2016 มาปีนี้ Xiaomi เดินหน้าสะสมสิทธิบัตรเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต Smartphone ระดับโลก ล่าสุด Xiaomi บรรลุข้อตกลงการใช้สิทธิบัตรบางส่วนของ Nokia ในระยะยาว (  นอกจากนี้ Nokia จะเป็น network equipment provider สำหรับธุรกิจ web providers และ datacenter operators ให้ Xiaomi

 

Xiaomi บรรลุข้อตกลงการใช้สิทธิบัตรของ Nokia

 

Nokia และ Xiaomi ยังประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอนาคตเช่น Internet of Thing, Virtual Reality และ Artificial Intelligence

 

ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสิทธิบัตรและจำนวนปีในการใช้สิทธิบัตรและจำนวนเงินที่ Xiaomi ต้องจ่ายให้ Nokia สำหรับดีลนี้

 

ที่มา: Techcrunch