Xiaomi เปิดร้าน Mi Home Store ที่สิงคโปร์

Xiaomi เปิดร้าน Mi Home Store ที่สิงคโปร์ เป็นแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากที่มีเพียงร้านในประเทศจีน, ฮ่องกง, และไต้หวันเท่านั้น

Xiaomi เปิดร้าน Mi Home Store ที่สิงคโปร์

ร้าน Mi Home Store ในสิงคโปร์ อยู่ใน Suntec City ช็อปปิ้งมอลล์ชื่อดัง   ในระยะเริ่มต้นจะจำหน่ายเฉพาะโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย Xiaomi Mi Max, Mi 5, Redmi 3S, Redmi Note 3, Mi Band 2 และ Phone Accessories เช่น Portable Speakers และ Power Banks หลายๆ รุ่น  Xiaomi เปิดเผยว่าในอนาคตจะจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของ Xiaomi เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น Mi TV, Mi Rice Cooker ฯลฯ

 

ร้าน Mi Home Store ในสิงคโปร์ จะมีการบริหารที่ต่างจากร้าน Mi Home Store อื่นๆ ในประเทศจีน, ฮ่องกง, และไต้หวัน ซึ่ง Xiaomi จะเป็นเจ้าของและผู้ดูแลการขายพร้อมงานบริการแบบ Online ด้วยตนเอง แต่ Mi Home Store ในสิงคโปร์จะให้ Partner ในสิงคโปร์เป็นผู้บริหารร้านและบริการลูกค้า ส่วนการขายแบบ Online จะอยู่ในการดูแลของ Lazada

 

การใช้แนวบริหารร้าน Mi Home Store นอกพื้นที่ประเทศจีนที่ให้ Partner เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการ เชื่อว่าเป็นกลยุทธที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายกิจการของ Xiaomi ไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อแข่งกับคู่แข่งสำคัญสัญชาติเดียวกันอย่าง Huawei, Oppo, และ Vivo  ซึ่งถ้าแนวการบริหารแบบใหม่ไปได้ดี  ในอนาคต Xiaomi อาจนำไปใช้กับร้าน Mi Home Store ที่จะเปิดที่ India ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของ Xiaomi รองจากตลาดจีน

 

ที่มา: Cnet